Opptreden Ølen Senter 17.11.2012 
Tekst og melodi, Ta deg tid - Karoline Taraldsøy
Med meg på keyboard: Reinhardt Toresen